Hartelijk dank voor uw interesse in dit symposium.
Dit symposium is verplaatst naar vrijdag 11 febrauari 2022, de inschrijving zal naar verwachting begin november 2021 geopend worden.