NHV congres 2023

In het jaar 2022 hebben we noodgedwongen moeten kiezen voor een online congres. Achteraf gezien is het congres goed verlopen, maar toch misten we de interactie met jullie heel erg. Het is dan ook altijd de intentie geweest om dit jaar weer een fysiek congres te organiseren. Kijken in de toekomst is altijd lastig met alle veranderingen die dat met zich meebrengt. Nieuwe ziektebeelden en nieuwe technieken zijn zaken waar we in ons vakgebied steeds meer mee te maken gaan krijgen. Vandaar dat we zijn gekomen tot het thema van dit jaar:

“Het toekomstige Hart”

Binnen alle facetten van ons beroep (ECG/Holter, Echo en devices), willen we nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken en artificial intelligence aan bod laten komen. We hebben sprekers bereid gevonden jullie mee te nemen in de directe of wat verdere toekomst met als onderwerpen e-health, ontwikkelingen binnen de cardio-oncologie, zorg voor aangeboren hartafwijkingen en nieuwe operatie en behandeltechnieken. Dit alles zal in de toekomst in meer of mindere mate steeds vaker op ons pad gaan komen.

Een woord van dank aan alle sprekers, leden van de congrescommissie en het bestuur. Zij maken het mede mogelijk dat we weer een mooie dag tegemoet gaan.
Wij wensen jullie, ook namens het bestuur, alvast een leerzame dag toe.

Tot slot willen we graag nog even aandacht vragen voor het volgende:
We willen als congrescommissie graag weten welke onderwerpen jullie behandeld zouden willen zien tijdens het NHV Congres koemnde jaren. We doen hierbij een oproep doen om jullie ideeën / onderwerpen en eventueel kandidaat sprekers door te geven per e-mail naar nhvcongres@gmail.com. Bedenk daarbij dat het vanuit alle facetten van het beroep Hartfunctielaborant moet kunnen worden belicht.

Met hartelijke groet,

Alexander van der Tuuk en Joppe van der Linde
NHV Congrescommissie

Klik hier voor het programmaboekjeOver de NHV:
NHV is dé beroepsvereniging voor Hartfunctielaboranten, een vereniging waar je met gepaste trots lid van bent, juist in deze tijd erg belangrijk. Niet alleen omdat de NHV een stevige positie heeft aan de cao tafels, maar juist ook vanwege de inhoud van ons vak. De NHV bereikt daar veel mee, door visitatie, invloed op de opleiding en haar goede banden met andere professionals zoals cardiologen.

Ook in moeilijke tijden met financiële onzekerheden en waarin banen op de tocht staan, is het goed en verstandig om een beroepsvereniging te hebben, waar je met problemen terecht kan en van waaruit ook juridisch collectief wordt ondersteund. Nog geen lid? Meld je gelijk aan op www.hartfunctievereniging.nl.