NHRA Jaarcongres 2022

Het congres van de Nederlandse Hart Ritme Associatie (NHRA) vindt ook dit jaar weer plaats in Papendal, Arnhem.

De behandeling van hartritmestoornissen is een van de mooiste en meest veelzijdige deelgebieden binnen de cardiologie. Een vak waarin nieuwe inzichten en nationaal en internationaal onderzoek steeds weer leiden tot nieuwe ontwikkelingen.
De congrescommissie heeft ook dit jaar een programma samengesteld waarin we trachten alle facetten, de diversiteit maar ook de controversen van ons vakgebied te belichten. Op woensdag 2 november bespreken erkende nationale en internationale experts met u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van device therapie en katheterablatie. 

Zo zal prof. Helmut Pürerfellner uit Linz (Oostenrijk), inkomend president van de European Heart Rhythm Association, zijn ervaringen met High Power Short Duration ablation met ons delen. Prof. Tolga Aksu uit Istanbul (Turkije) zal spreken over Cardiale Neuroablatie. En ook als u denkt alles al te weten over het ECG heeft prof. Ton Gorgels tijdens de Bert Thalen lezing misschien nog een eye-opener voor u.

De Nederlandse elektrofysiologie wordt op vele plaatsen van oudsher op internationaal topniveau beoefend. Wij zijn blij u weer een gevarieerd programma aan te bieden dat niet alleen relevant is voor cardiologen en elektrofysiologen, maar ook voor pacemakertechnici, verpleegkundig specialisten, physician-assistants en onderzoekers in deze gebieden.

Wij hopen u dan ook op woensdag 2 november te mogen verwelkomen.

Namens de NHRA congrescommissie,
Dr. K.P. Loh